Tätningslist & Fönsterlist Täta

Tätningslist och fönsterlist är viktiga komponenter för att säkerställa att fönster och dörrar är ordentligt förseglade för att förhindra luftläckage och energiförluster.

Tätningslist och fönsterlist är viktiga komponenter för att säkerställa att fönster och dörrar är ordentligt förseglade för att förhindra luftläckage och energiförluster. Här är några steg för att säkra att dina fönster och dörrar är ordentligt täta:

  1. Inspektion: Gå igenom alla fönster och dörrar för att identifiera eventuella skador eller slitna tätningslistor.

  2. Rengöring: Se till att ytan där tätningslisten kommer att placeras är ren och torr. Du kan behöva använda en borste eller trasa för att ta bort smuts och damm.

  3. Mätning: Mät längden på de befintliga tätningslisterna som behöver bytas ut. Du kan också behöva mäta längden på nya lister om du behöver skära dem till rätt storlek.

  4. Avlägsna gammal tätning: Ta bort den gamla tätningslisten genom att försiktigt dra den bort från fönster- eller dörrkarmen. Använd en spackelspade eller skruvmejsel för att hjälpa till att lossa den om det behövs.

  5. Applicera ny tätning: Applicera den nya tätningslisten på den rengjorda ytan. Se till att den är ordentligt fastsatt längs hela längden av fönster- eller dörrkarmen.

  6. Kontrollera tätning: Efter att du har installerat den nya tätningslisten, öppna och stäng fönstret eller dörren för att säkerställa att det fortfarande öppnar och stänger smidigt och att tätningslisten skapar en tät försegling.

  7. Utvändig kontroll: Gå utanför ditt hem och inspektera fönstren och dörrarna utifrån. Se till att det inte finns några synliga luckor eller springor där luft kan läcka in.

Genom att regelbundet underhålla och byta ut tätningslisterna på dina fönster och dörrar kan du förbättra energieffektiviteten i ditt hem och minska dina uppvärmnings- och kylkostnader.